سمانه یکتاییان

کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

سوابق کاری سمانه یکتاییان

  •  ۱۵ سال قبل با کیلینیک خانواده دانشگاه شهید بهشتی (تشخیص و رفتار درمانی کودکان با نیازهای خاص)
  • تشخیص و درمان و آموزش و بازی درمانی کودکان ADD و ADHD
  • اختلال یادگیری و اختلالات همپوش
  • انجام کلیه تست های هوش و شخصیت در سنین مختلف
  • مشاوره پیش از ازدواج مدت ۳ سال
  • فعالیت خانم سمانه یکتاییان در مرکز مشاوره روانشناسی رهیاب

  اطلاعات بیشتر از روانشناسی بالینی و شخصیت: شخصیت (به انگلیسیPersonality) را می‌توان الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زنند. به عبارت دیگر شخصیت شامل ویژگی‌های نسبتاً باثبات و پایدار است که در توصیف آن‌ها از صفاتی همچون زودرنج، مضطرب، پُرحرف، درونگرا، برون‌گرا و غیره استفاده می‌شود. شخصیت یعنی «مجموعه‌ای از رفتار و شیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی‌همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش‌بینی» مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد گوردن آلپورت، بهترین تعریف را در مورد شخصیت ارائه داده‌است. او اشاره می‌کند، شخصیت، سازمان بندی پویایی در درون فرد است و شامل آن دسته از نظام‌های روانی – فیزیکی که رفتار و تفکر او را تعیین می‌کند.[۲] از این تعریف چندین نکته قابل استنباط است. تاریخ روانشناسی به عنوانِ دانش مطالعهٔ رفتار و ذهن انسان به یونان باستان باز می‌گردد. شواهدی نیز بر مطالعهٔ این دانش توسط مصری‌های باستان وجود دارد. دانش روانشناسی تا سال ۱۸۷۹ بخشی از فلسفه انگاشته می‌شد، تا زمانی که به عنوان دانشی مستقل در آلمان و آمریکا مورد مطالعه قرار گرفت. روانشناسی با دانش‌های فلسفه، جامعه‌شناسی، عصب شناسی، فیزیولوژی و به‌طور کلی دانش‌هایی که مربوط به علوم انسانی هستند هم مرز است. اوایل دههٔ ۱۳۵۰ اولین دورهٔ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی در بیمارستان روزبه گشایش یافت (شاملو ۱۳۷۰، ص ۲۳). از سال ۱۳۶۵ و به دنبال تعطیلی دورهٔ فوق انستیتو روانپزشکی تهران عهده‌دار آن شد و در ۱۳۸۰ انجمن علمی روان‌شناسی بالینی ایران در آن دایر شد.

ثبت نوبت از خانم سمانه یکتاییان

"*" indicates required fields

انتخاب روز مورد نظر

4.3/5 - (6 امتیاز)
فهرست